Elektrická požární signalizace - EPS

Elektrická požární signalizace EPS (elektronický požární systém) je zařízení, které pomáhá chránit objekty před ničivými účinky požáru včasnou identifikací a lokalizací požáru.

Jádrem systému EPS je ústředna. V dnešní době jsou používány převážně analogové systémy EPS. Tyto analogové ústředny EPS mají jednotlivé prvky přesně adresovány, aproto jsou schopny detailně identifikovat hlásič, který poplach vyhlásil. Tímto je zabezpečená přesná identifikace místa poplachu a obsluha může velice rychle zjistit místo, kde je potenciální ohnisko požáru. 

Do hlásácí linky se zapojují jednotlivé adresné prvky. Hlavními prvky požárního systému EPS jsou požární detektory, které se vyrábí v několika provedeních a to podle místa instalace a zdroje hoření. U systému ESSER je několik druhů hlásičů:

  • Tlačítkové hlásiče
  • O - opticko-kouřové - kouř přerušuje světelný paprsek
  • T - teplotní - vyhodnocují změny teploty, nárůst
  • OT multisensory - kombinované optické a kouřové
  • O2T - multisensor s dvěma parametry vlnové délky světla
  • speciální hlásič - plamenný hlásič
  • teplotní kabel - instalace do vysokých regálů, stropy v garážích apod.
V rozsáhlých objektech, jako jsou hotely, výrobní areály a podobně, instalujeme grafické nadstavby C4 od firmy Gamanet. Naše společnost má vyškolené techniky, kteří instalují tento systém, jenž zabezpečí zobrazení hlásiče v gafickém zobrazení na monitoru počítače, na detailním půdorysu objektu. 
Jedná se nejefektivnější a nejpřehlednější možnost, jak se může obsluha orientovat ve složitých a rozsáhlých systémech EPS a včas reagovat na podněty ze systému.

Dalšími prvky jsou výstupních ovládací modul - kopplery pro ovládání návazných zařízení - SHZ, ovládání vrat, dveří, stření světlíky, uzávěry plynu a další. 


Naše firma instaluje a provádí servis zařízení výrobce EPS ESSER, SCHRACK, BOSCH, APPOLO. Kontaktujte nás.

 

Kontakty

ABEL C & C s.r.o.

SEVERNÍ 60, 301 00 PLZEŇ

Telefon: +420 377 829 129
   
E-mail: info@abelplzen.cz

Servis NON-STOP: +420 736 480 171-3

Obecné informace:
info@abelplzen.cz

Prodej, žádosti o informace:
prodej@abelplzen.cz

Podpora zákazníkům:
servis@abelplzen.cz

IČ:        25233157        
DIČ:     CZ25233157